Coworking Cvernovka

beTheChange

3-mesačný vzdelávací program pre novú generáciu sociálnych inovátoriek a inovátorov

Richard Fekete

Richard pracuje ako špecialista pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky v Slovenskej sporiteľni. Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a prvý absolvent Akadémie reklamy v Bratislave. Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody.

Peter Mészáros

Peter sa podieľa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako desať rokov, vedie občianske združenie 3lobit. Je vedúcim programu rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a v minulosti viedol program podpory spoločensky prospešných podnikateľov „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Angažuje sa v oblasti poradenstva a tvorby verejných politík či schém podpory v oblasti sociálnych inovácií.

Barbora Grambličková

Barbora Grambličková pôsobí ako odborná asistentka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej v roku 2018 úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore obchodné a finančné právo. Vo svojom výskume a prednáškovej činnosti sa venuje právu obchodných spoločností a to osobitne ich financovaniu a nastaveniu vnútornej správy a riadenia, zároveň sa venuje aj téme sociálneho a rodinného podnikania.

Viktor Kostický

Viktor je konzultant a lektor obchodu & leadershipu, vo firmách pomáha zlepšiť obchodné a vyjednávacie výsledky pokročilým obchodníkom. Predtým ako sa stal konzultantom, si prežil na vlastnej koži obchod, keď počas 12-tich rokov viedol obchodné tímy a oddelenia v globálnych spoločnostiach Dell a IBM, a tiež má vlastné skúsenosti s obchodom v menších firmách a start-upoch.

Marek Šulík

Marek sa online marketingu venuje od roku 2009, pôsobil v agentúre Visibility, kde najprv riadil performance oddelenie a mal na starosti marketingovú komunikáciu a neskôr pôsobil ako strategy director. Dnes aktívne spolupracuje s obľúbenou slovenskou firmou Isadore Apparel, ktorá do celého sveta predáva prémiové cyklistické oblečenie. Okrem toho sa vo forme konzultácii a školení venuje strategickému poradenstvu, ecommerce marketingu, webovej a zákazníckej analytike a SEO.

David Kálmán

David Kálmán 17 rokov pôsobí v oblasti manažmentu a obchodu. Je autorom kníh Kompas do krízy a Kompas Vyjednávača. V minulosti riadil obchodný tím pre Bratislavu v najväčšej e-commerce firme na Slovensku. Vytvoril vlastný vzdelávací proces pre obchodné oddelenia a v súčastnosti pomáha firmám rásť cez vzdelávanie zamestnancov, nárast produktivity a zvýšením angažovanosti ich zamestnancov.

Andrej Csino

Andrej pracoval ako copywriter v agentúrach Mark/BBDO a Grade /TBW. Neskôr pôsobil ako kreatívny riaditeľ agentúry Lazar/Klostermann a v agentúre MUW Saatchi&Saatchi ako Creative Team Leader. Od roku 2010 pôsobí ako kreatívny riaditeľ najväčšej slovenskej online agentúry Core4.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Coworking Cvernovka

Račianska 78
831 02 Bratislava

© 2017 – 2021 Idey s.r.o Všetky práva vyhradené.