Coworking Cvernovka

Bezplatný 3-mesačný vzdelávací program pre novú generáciu sociálnych inovátoriek a inovátorov

Registrácia

Adam Brocka

Adam Brocka je service designer, facilitátor a nadšenec kvalitných služieb. Spoluzaložil komunitu Service Design CZ SK, ktorej cieľom bolo popularizovať tému dizajnu služieb v našom regióne. Dnes vedie štúdio Kiuub, ktoré pomáha organizáciám lepšie rozumieť svojim zákazníkom a zvyšovať pridanú hodnotu ich služieb. Vo voľnom čase rád zbiera zážitky, sadí stromy a rozbieha komunitné projekty.

Dávid Kálmán

David Kálmán 17 rokov pôsobí v oblasti manažmentu a obchodu. Je autorom kníh Kompas do krízy a Kompas Vyjednávača. V minulosti riadil obchodný tím pre Bratislavu v najväčšej e-commerce firme na Slovensku. Vytvoril vlastný vzdelávací proces pre obchodné oddelenia a v súčastnosti pomáha firmám rásť cez vzdelávanie zamestnancov, nárast produktivity a zvýšením angažovanosti ich zamestnancov.

Hana Skljarszka

Hana Skljarszka vyštudovala Sociológiu na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej Univerzity v Brne. Celý dospelácky život sa venuje neformálnemu vzdelávaniu. S mládežou, ale aj učiteľmi pracovala v Slovenskej debatnej asociácii a v neziskovej organizácii LEAF. Teraz sa venuje facilitácii a prináša umenie kritického myslenia a komunikácie do firiem, neziskoviek aj verejných inštitúcii ako lektorka a metodička v Akadémii kritického myslenia.

Katarína Ďurčová

Katarína Ďurčová je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyštudovala manažment a marketing malých a stredných podnikov. Dlhé roky pôsobila ako marketingová manažérka i členka vrcholového manažmentu vo firmách doma i v zahraničí. Je zakladateľkou značky AXIM a spoluzakladateľkou dynamickej siete firiem ATTAO. Pôsobí ako konzultantka a mentorka v oblasti marketingu, ľudských zdrojov a rozvoju firiem v niekoľkých slovenských spoločnostiach.

Marie Stračenská

Marie Stračenská sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

Martina Matejíčková

Martina Matejíčková je zakladateľka a majiteľka integračného sociálneho podniku Kakaw Co+. Od študentských čias sa venovala Verejnej ekonomike so špecializáciou na Sociálne podnikanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a paralelne na Université de Lorraine vo Francúzsku. Súčasne stojí za integračnými aktivitami, distribúciou a umiestnením viacerých produktov z Latinskej Ameriky v Európskej Únií.

Petra Papierníková

Petra Papierníková je vyštudovaná pedagogička, psychologička, psychoterapeutka v dlhodobom systemickom výcviku, lektorka a trénerka v neformálnom vzdelávaní. Spoluzakladateľka OZ EduEra, ktoré sa venuje budovaniu kompetencií učiteľov a mládeže nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Momentálne študuje doktorandské štúdium na Univerzite Komenského. Ako expertka a projektová manažérka pôsobí v mnohých medzinárodných projektoch v oblasti vzdelávania.

Richard Fekete

Richard pracuje ako špecialista pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky v Slovenskej sporiteľni. Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a prvý absolvent Akadémie reklamy v Bratislave. Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody. V roku 2014 bol riaditeľom OZ Greenpeace Slovensko. Venoval sa tiež start-up ekonomike a vlastnému podnikaniu.

Vojto Kósa

Vojto Kósa je srdcom marketér. Momentálne pôsobí ako kreatívny riaditeľ pre digitálnu marketingovú agentúru Hype. V minulosti bol súčasťou niekoľkých marketingových agentúra ako Visibility či Echo Advertising. Je spoluzakľadateľom poeticko rapového festivalu Hviezdoslavov Brooklyn.

Zuzana Suchova

Zuzana Suchová je fundraiserka, marketing a PR manažérka. Vyštudovala na Fakulte marketingovej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pomáhala získavať financie pre viacero organizácií a projektov, v posledných rokoch najmä pre bratislavskú Novú Cvernovku, prezidentskú kampaň Zuzany Čaputovej a zdravotníkov v prvej línii pandémie v iniciatíve Kto pomôže Slovensku. Momentálne na Slovensku rozbieha novú fundraisingovú platformu Donio a v kampani Matúša Valla a Teamu Bratislava zodpovedá za jej fundraisingovú časť.

Juraj Zelinka

Juraj je absolventom Fakulty sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského. Pracuje ako produktový manažér portálu GrantExpert.sk. Portál je zameraný na komplexné poradenstvo v oblasti grantov a dotácií z eurofondov, plánu obnovy a iných verejných zdrojov. Spolu s kolegami pre vás nájdeme vhodný grant, skonzultujeme váš projektový nápad alebo vypracujeme projektovú žiadosť. Zdarma a bez potreby registrácie vám budeme zasielať informácie o aktuálnych výzvach priamo na váš mail. Pravidelne organizujeme školenia, webináre a ponúkame tiež zaujímavé online kurzy.

Tigran Aleksanyan

V Slovenskej sporiteľni sa stará o program určený začínajúcim podnikateľom a podnikateľkám. Špecialisti a špecialistky, ktorí v ňom pracujú, už 8 rokov pomáhajú ľudom získať peniaze na štart podnikania a rýchlejší rozbeh. Tigran vyštudoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v minulosti pracoval v rôznych verejných a neziskových organizáciách na projektoch a aktivitách zameraných na podporu dobrovoľníctva, podnikania a zamestnateľnosti na Slovensku i v zahraničí.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
logo - Národný inštitút vzdelávania a mládeže
logo - Coworking Cvernovka
logo - Kolabo Coworking
Coworking Cvernovka

Račianska 78
831 02 Bratislava

© 2017 – 2022 Idey s.r.o Všetky práva vyhradené.