Coworking Cvernovka

beTheChange

3-mesačný vzdelávací program pre novú generáciu sociálnych inovátoriek a inovátorov

Vzdelávací a mentoringový program sociálnych inovácií je určený pre mladých ľudí vo veku 18-26 rokov. Účasťou v programe získajú nové poznatky z oblasti sociálneho podnikania, posilnia svoje podnikateľské zručnosti, rozvinú svoje osobnostné predpoklady, získajú mentoring od úspešných slovenských podnikateľov a dostanú potrebnú podporu na zrealizovanie svojich inovatívnych nápadov.

Program pozostáva z niekoľkých formátov, ktoré kombinujú teoretické vedomosti s praktickým nácvikom a skúsenosťami z reálneho života.

  • arrow-right 6 tematických vzdelávacích blokov
  • arrow-right 3 stretnutí s úspešnými sociálnymi inovátormi
  • arrow-right 3 hodín individuálneho mentoringu
  • arrow-right 2 exkurzií do vybraných sociálnych podnikov

Počas programu všetci účastníci pracujú na rozvoji svojich projektov, ktoré následne predstavia pred porotou. Porota vyberie 3 najlepšie projekty, ktoré získajú finančnú podporu vo výške 2000 EUR, 1000 EUR a 500 EUR a ročné členstvo v Coworkingu Cvernovka.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Program tiež podporil Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu.

Coworking Cvernovka

Račianska 78
831 02 Bratislava

© 2017 – 2021 Idey s.r.o Všetky práva vyhradené.