Asociácia
coworkingových
centier

Coworkingy sú centrom vzdelávania, komunitného organizovania, sieťovania, posilňovania zamestnanosti a podpory podnikavosti. Práve preto sme súčasťou projektu Asociácia coworkingových centier, v ktorej sa stretávame a spoznávame so 17 coworkingami z celého Slovenska. Spoločnými silami plníme naše ciele v programe pod názvom Posilnenie kapacít a celospoločenského prínosu komunitných coworkingov na Slovensku.

Spolu s nórskym partnerom Oslo International Hub a ďaľšími slovenskými coworkingami pracujeme na:

Asociácia coworkingových centier

Založíme celoslovenskú platformu, v ktorej si navzájom budeme zdieľať skúsenosti a informácie. Podporovať sa a vytvárať príležitosti pre vznik nových coworkingov na Slovensku.

Osvetová kampaň

Coworking space je pre mnohých ešte neznámy pojem. Preto sme sa rozhodli ukázať verejnosti, čo to znamená využivať služby flexibilných kancelárskych priestorov.

Manuál

Vytvoríme príručku, ktorá bude slúžiť aktívnym záujemcov o založenie vlastného coworkingu. V príručke nájdu triky a rady, ako začať, ale aj ako si nastaviť správny finančný či komunikačný plán.

Coworking Day

Event, na ktorom zhodnotíme naše úsilie a oboznámime verejnosť s našimi aktivitami. Zároveň budete mať možnosť bližšie spoznať zapojené partnerské organizácie.

Rozvoj coworkingov

Zapojeným coworkingom pomôžeme nastaviť biznis plán, marketingovú stratégiu a poskytneme im vzdelávacie workshopy.

ZAPOJENÉ COWORKINGY

BANKA | Žilina BANKA | Žilina

HUBa Coworking | Košice HUBa Coworking | Košice

Coworking Šala | Šala Coworking Šala | Šala

Švejkova štreka | Humenné Švejkova štreka | Humenné

STREDCO Coworking | Dolný Kubín STREDCO Coworking | Dolný Kubín

Cancel Coworking | Martin Cancel Coworking | Martin

Coworking Cvernovka | Bratislava Coworking Cvernovka | Bratislava

Kolabo Coworking | Bratislava Kolabo Coworking | Bratislava

Nádvorie Coworking | Trnava Nádvorie Coworking | Trnava

365.labb | Banská Bystrica 365.labb | Banská Bystrica

Fleck | Trenčín Fleck | Trenčín

Coworking Poprad | Poprad Coworking Poprad | Poprad

Coworking Priestor | Lučenec Coworking Priestor | Lučenec

Baňa | Spišská Nová Ves Baňa | Spišská Nová Ves

Campus | Bratislava Campus | Bratislava

Eastcubator | Košice Eastcubator | Košice

KC Kláštor | Rožňava KC Kláštor | Rožňava

Projekt je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Strengthening the capacity and societal contribution of community coworkings in Slovakia benefits from a 75 000€ grant from Norway. The aim of the project is strengthening the capacity and societal contribution of community coworking in Slovakia.
Active citizens fund